Što je UV dezinfektor vode?

UV-WATER je uređaj za dezinfekciju vode zračenjem UV zraka. Ovaj uređaj koristi UV-C zrake i to na principu da se voda osvjetljava tj. zrači UV-C zrakama koje eliminiraju prisutne mikroorganizme.  Ova superiorna metoda proces dezinficiranja vode provodi bez korištenja kemijskih supstanci. Korištenje UV-C zraka na valnoj duljini od 256 nm razara stanice mikroorganizama na nukleinskoj razini. Pa je tako uređaj pogodan za eliminaciju svih vrsta štetnih organizama – virusa, bakterija, gljivica.. Uređaj se proizvodi u Italiji u visoko kontroliranim uvjetima i prilagođen je normativnim propisima CE sigurnosti, te D.M. br.174. Proizvod je namijenjen širokoj uporabi, kako u kućanstvima tako i u industrijskom i profesionalnom sektoru.

Prednosti UV dezinfektora:

Pouzdana eliminacija mikroorganizama u vodi

Sigurna dezinfekcija vode bez prisutnosti kemijskih elemenata

Upotreba UV-C zraka je u potpunosti fizička i uvijek isto efikasna

Korištenje UV dezinfektora ne utječe na misis, aromu i pH vode

Ne odstranjuje minerale i time ne umanjuje kvalitetu i vrijednost vode

Uređaj je praktičan, ekonomičan i odmah spreman za upotrebu

Troškovi održavanja su minimalni a dijelovi se mogu lako i brzo promjeniti

Kompatibilan je sa svim ostalim metodama pročišćavanja vode

Naši dosadašnji klijenti izuzetno su zadovoljni ovim proizvodom jer im je uz minimalno ulaganje omogućio sigurno korištenje izvorske/bunarske vode ili sakupljene kišnice.

Kako UV dezinfektor djeluje?

UV dezinfektor djeluje na način da se ispuštanjem UV-C zraka u komoru s vodom zrači prisutna količina vode komori, te se zračenjem eliminira prisutne mikroorganizme.
Na ovaj način se uništava 99,9% bakterija i virusa, uključujući i one otporne na klor. Ugrađena lampa izbacuje UV-C zrake koje se reflektiraju od unutarnjih stranica komore koja je zbog što bolje iskoristivosti izrađena od čeličnog inoxa AISI 304 koji zahvaljujući zrcalnim karakteristikama maksimizira efekt UV-C zraka.
Sustav zahtjeva da se prije ventila na koji ulazi voda za dezinfekciju ugradi filter za predobradu koji će sakupljati nežive nečistoće. To može biti filter za talog, filter od aktivnog ugljena, filter za uklanjanje željeza, itd.

Developed @ empirio-ps.hr & creativaplus.hr