Čemu služi vodena pumpa i kako odabrati pravu za sebe?

Uređaj koji pokreće tekućine i plinove svima nam je dobro poznat pod nazivom pumpa. Različite se vrste pumpa koriste za različite namjene, a neke od njih su vakumske pumpe, hidraulične pumpe i vodene pumpe. Vodene se pumpe (nazivamo ih još i hidroforske pumpe ili hidrofori) koriste najviše kako bi se voda iz cisterne, bunara ili vodovoda dopremila na više razine stambenih ili poslovnih objekata. Više o njima pisali smo ovdje.

Vrste vodenih pumpa

Pumpe dijelimo na dvije glavne vrste, najčešće prema upotrebi.

  • Centrifugalne vodene pumpe unose vodu u pumpu i stlačuju protok koristeći rotore. Odlične su za rijetke tekućine s visokom brzinom protoka, ali mogu se koristiti kod svih vrsta tekućina s niskom viskoznošću. Svoju primjenu ovakve pumpe pronalaze kod vodoopskrbe zgrada, domaćinstava koji vodu crpe iz bunara, sustava zaštite od požara (osiguravaju kontinuirani izvor vode za gašenje) i sustavima centralnog grijanja (voda se zagrijava pa teče kroz radijatore).
  • Pumpe s pozitivnim pomakom omogućavaju protok tekućine pri konstantno istoj brzini. Idealne su za korištenje u industrijama gdje su prisutne visoko viskozne tekućine. Preporučuje se upotreba kod kombinacije niskog protoka i visokog pritiska tekućine.

Uz gore navedene vrste, vodene pumpe također pronalazimo u vozilima (u rashladnom sustavu) i spremnicima pod pritiskom (hidroforska posuda) gdje se pumpa koristi za reguliranje pritiska vode u kućama, uredima i ostalim objektima. Kada govorimo o sustavima hidrofora, najčešće se referiramo upravo na ovu zadnju primjenu vodenih pumpa. To je ujedno i najzastupljenija primjena, a u nastavku vam savjetujemo kako odabrati pumpu, odnosno cjelokupni sustav hidrofora koji će najbolje zadovoljiti vaše potrebe.

Kako odabrati pravu vodenu pumpu?

  • Odredite kapacitet koji vam je potreban. Kapacitet opisujemo kao sposobnost vodene pumpe da ispumpava određenu količinu vode po minuti (ili drugoj jedinici vremena).
  • Izračunajte visinu do koje pumpa mora podići vodu, naročito ako vam je dobar pritisak potreban na višim katovima kuće ili zgrade.
  • Definirajte veličinu pumpe koja odgovara namjeni i lako se ugrađuje u vaš sustav.
  • Materijal uređaja trebao bi biti otporan na sve vremenske prilike.
  • Trebao bi biti ugrađen sustav hlađenja motora vodom ili uljem. Ulje se smatra pouzdanijim, ali će takvi modeli vjerojatno biti i skuplji.
  • Kod izračuna troškova, uzmite u obzir troškove održavanja, zamjene dijelova i električne energije ako je vodena pumpa stalno u pogonu.

Ovisno o vašim trenutnim željama i potrebama, neke će od ovih točaka imati prednost u odnosu na druge. Moguće je da ćete imati i druge posebne zahtjeve koje nismo ovdje naveli, u tom je slučaju uvijek dobro posavjetovati se s proizvođačem pumpe. S preko 1000 ugrađenih pumpi, Hidrofor d.o.o. je idealan partner za savjetovanje i ugradnju vodenih pumpa i sustava hidrofora – obratite nam se s povjerenjem!

Developed @ empirio-ps.hr & creativaplus.hr